Courses


Portalnyheter

Vi introduserer online workshops

by Terje Berg-Hansen -

Online workshops er korte kurs, som typisk varer en hel eller halv dag, med fokus på læring av praktiske ferdigheter gjennom øvelser. Workshopene gjennomføres ved at lærer og deltakere kommuniserer gjennom Microsoft Teams og bruker ITFakultetets online kursportal og ressurser til øvelsene.